Privacybeleid

Bescherming persoonsgegevens (privacy)

https://winterjassenverkoop.nl neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. winterjassenverkoop.nl slaat uw gegevens niet op. Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens zijn in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet herleidbaar tot een individuele persoon.

Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat u onze website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacy regels. Eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer wordt beschouwd als een essentiële voorwaarde voor een menswaardig bestaan en als een van de grondslagen van onze rechtsorde. Eenieder heeft recht op bescherming tegen de ongebreidelde vergaring, bewerking en verspreiding van zijn persoonsgegevens.

https://winterjassenverkoop.nl onderschrijft bovenstaande stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt.

https://winterjassenverkoop.nl gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en https://winterjassenverkoop.nl
  • om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven), dit is niet van toepassing.
  • voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld bij wijzigingen van onze website);
  • ter voorkoming, bestrijding en afhandeling van eventuele fraude.

https://winterjassenverkoop.nl selecteert haar partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kan https://winterjassenverkoop.nl met in achtneming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. https://winterjassenverkoop.nl gebruikt (soms) cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons o.a. in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot lokatie (Nederland of anderszins). U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van https://winterjassenverkoop.nl geen cookies ontvangt.

Contact

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van https://winterjassenverkoop.nl, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar contact@winterjassenverkoop.nl